top of page

Ved och vedeldning

Ved och eldningstips

Torr björkved anses allmänt vara en av de träsorter som värmer bäst men generellt är ved från lövträd bra att elda med. För att få maximal effekt ska veden vara torkad i två år. Tester har även gjorts med granved. Skillnaden vid eldning i braskamin visade sig vara marginell – granveden gav i stort sett lika bra effekt som björkved och gav inte heller mer utsläpp.Det är viktigt att kaminerna (spisar, kassetter, braskaminer) endast eldas med ved av hög kvalitet, inte med fuktigt trä eller papper och skräp. Då blir röken miljöfarlig och kaminen sotar mycket mera. En braskamin ska sota så lite som möjligt. Dels av miljöskäl, dels för att mycket sot i skorstenen leder till att man måste sota oftare. För mycket sot kan i värsta fall även orsaka skorstensbränder.Sedan gäller det att justera in rätt luftmängd. Eldstaden ska ha två spjäll; ett för skorstenen och ett för förbränningsluften. Kolla vad som gäller för din kassett. Spjället ska ställas på ett visst sätt när du börjar elda och därefter stängas succesivt. Det är viktigt att inte pyrelda, som gör att farliga ämnen bildas i röken.Braskamin är allra mest användbart i mindre hus där man vill kunna få upp värmen snabbt när huset blivit utkylt. Braskamin är också en bra komplettering i hus med direktverkande el eller i oljeuppvärmda hus.

Sänk värmekostnaderna under vinterhalvåret med en brasa när det är kallt. Då kan man kapa topparna på elräkningarna. Dagens effektiva kaminer, spisar och braskaminer är ett bra komplement till uppvärmningen av huset, villan eller sommarstugan.

Läs mer om ved och eldning

Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se

7 steg till en mysig brasa, läs mer på Viivilla.se

Läs mer om kaminer och kakelugnar på Viivilla.se - bra tips för effektiv vedeldning och eldning i tätbebyggda områden

 

Rais Rina braskamin med vedfack
bottom of page