top of page

Pelletskamin utan skorsten

Ett urval av RIKA's pelletskaminer kan installeras med en så kallad horisontell rökkanal (Terminal box) istället för en traditionell skorsten. Med denna skorstenslösning installeras kaminen mot en yttervägg med genomföring för skorsten i väggen, i de flesta fall en enklare och billigare installation.

 

Förbränningsluften hämtas från samma rökkanal som rökgaserna går ut. Detta gör att rökgaserna kyls ner, samtidigt som att förbränningsluften förvärms och höjer verkningsgraden på din kamin och minskar pellets förbrukningen med upptill 7%. Skorstenen är helt passiv, vilket betyder att kaminens rökgasfläkt ser till så att rökgaserna kommer ut.

 

Det är enkelt att komma åt rökkanalen genom att lyfta av skyddskåpan utifrån, vilket gör den mycket enkel att underhålla.

 

Kaminer som går att använda med denna lösning är Sono, Cosmo, Connect pellet och Connect pellet Edge - se alla kaminer i produktkatalogen

Läs mer om - skorsten för väggenomföring (pdf)

Priser paket med skorsten genom vägg och kamin

  • Sono pris från 88 540 kr inkl. terminal box och montering

  • Cosmo pris från 87 960 kr inkl. terminal box och montering

  • Connect pellet pris från 92 940 kr inkl. terminal box och montering

  • Connect pellet Edge pris från 104 770 kr inkl. terminal box och montering

Rotavdrag avgår med ca 1950 kr*, kör ersättning och frakt för kaminen tillkommer, 1500 kr.

*Förutsatt att du har rätt till rotavdrag

Sono pelletskamin

Sono pelletskamin

Cosmo pelletskamin

Cosmo pelletskamin

Connect edge pelletskamin

Connect pellet edge, pelletskamin

Connect pelletskamin

bottom of page