top of page

Behov av skorstensrenovering eller kråkor i skorstenen?


Vi lagar din skorsten invändigt och utvändigt. Vi monterar även skorstenshuvar som specialbeställs baserat på måttet på din skorsten.

Olika typer av skorstensrenovering

Glidgjutning skorsten

Denna metod innebär att en keramisk massa tilllförs på kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagringar skall få fäste minskar också.

Renovering med rostfria insatsrör

Genom montering av ett flexibelt, rostfritt insatsrör skapas en ny, mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga.

 

Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom de betydligt bättre flödesegenskaperna hos en kanal med slät insida och cirkulärt tvärsnitt.

Priser renovering med insatsrör eller glidgjutning

Ca pris per löpmeter med rör, bottenkona, toppfoder, vermeculit och arbete 2200 kr löpmetern efter rotavdrag ca 1900 kr.
Minimum debitering 4m.


Dubbelväggiga rör för rökkanaler 

Dubbelväggiga rör används i huvudsak för montering i utdömda, murade kanaler, men används också som alternativ i samband med byte av eldstad som kan innebära kraftigt sänkta rökgastemperaturer med risk för kondensbildning.

Utvändig renovering av skorsten

En skorsten utsätts för stora påfrestningar, regn, snö, värme och kyla. Det yttre murverket slits och behov av renovering and fogar och sten kan behövas. Skorstenen kan putsas om och får då en nytt tåligt ytskikt som håller flera år.
Ett annat alternativ är att klä in skorstenen i plåt. Vi kan hjälpa dig med båda lösningarna.

Rådgivning för bästa lösning

Kontakt oss för rådgivning för bästa alternativ för din skorsten och/eller hembesök. Ring Mattias 070 677 6566 eller maila:info.designspisar@gmail.com

bottom of page