Ver: 20120726 Monteringsinstruktion för Schiedel Screwflex flexibelt syrafast insatsrör Schiedel Screwflex Användningsområde: Schiedel Screwflex är ett flexibelt insatsrör avsett för reparationer av befintliga skorstenar, där t ex skorstensväggen ej är helt intakt och för att förhindra kondens vid flytande bränsle, samt som kondensskydd vid gasformigt bränsle. Schiedel Screwflex kan också användas som anslutningsrör mellan kassett/insats och befintlig skorsten, som avgaskanal, samt kanal i ventilationsanläggningar eller imkanaler. Schiedel Screwflex rekommenderas till alla typ av bränslen såsom olja, gas, ved, flis, pellets mm. Schiedel Screwflex rekommenderas att användas endast vid torra rökgaser (ej lämplig vid kondenserande drift). Utförande: Schiedel Screwflex är tillverkat av ett rostfritt syrafast 0,10 mm tjockt stålband av kvalitet EN 1.4404 / AISI 316L i två lager (2 x 0,10 mm). Yttermanteln är veckad medan innermanteln är slät för att uppnå bästa möjliga rökgasflöde. Profilerad godstjocklek är 6-7 mm. Nominell innerdiameter är 80- 300 mm. Montering: Schiedel Screwflex flexibela insatsrör är avsedda att användas i murade skorstenar. Välj dimension efter både eldstad och skorsten så att du inte behöver använda våld vid montaget. Ta bort eventuella gamla rör ur skorstenen och undvik därmed dålig isolering och kondens i skorstenen. Montering av insatsröret: kan ske antingen med inmurningsstos eller direkt på eldstaden med en sk kassettstos. Gör hål i den befintliga skorstenen, stort nog att montera inmurningsstosen. Kratsa rent murfogarna så att stosen kan vila på underliggande tegelstenar. För ner insatsröret genom skorstenen och anslut mot den monterade anslutningsstosen. Använd eventuellt dragplugg. Mura igen arbetshålet för stosen med KC-bruk upp till ca 100 mm på insatsröret. Utrymmet mellan skorstenen och insatssrör fylls med lös Vermikulit eller likvärdigt isoleringsmaterial. Avslutningen längst upp på skorstenen görs med toppfoder, som fästes i bruk. Schiedel Screwflex går bra att skarva med de skruvbara skarvstyckena som finns som tillbehör till skorstenssystemet. Övrigt: Schiedel Screwflex insatsrör är flexibla och lätta att böja, vilket underlättar montage i dragna kanaler. Schiedel Screwflex är metermärkt i stigande ordning (från 1 meter t o m total längden i förpackningen) samt märkt med flödespil som anger rökgasriktningen (från eldstaden). OBS! Alla skorstenar skall besiktigas och kontrolleras efter reparation eller montage av behörig besiktningsman, t ex skorstensfejarmästaren. Schiedel Screwflex är CE-märkt för EU-området. BESKRIVNING AV CE-DEKLARATION EN1856-2:2009 Europeiskt standardnummer T600 Temperaturklass, godkänd för eldstäder med en maximal rökgastemperatur på 600°C vid normal drift N1 Tryckklass maximalt tillåtet läckage vid 40 Pa = 2 l/s m2 W Beständighet mot kondensat, våt drift V2 Beständighet mot korrosion, fasta, flytande och gasformiga bränslen L50012 Materialkvalitet och tjocklek i rökrörets innermantel. G Beständig mot soteld G= ja

RENOVERINGSSLANG oval, utv mått 125 x 180 mm motsvarar ca 150 Ømm pris per meter

kr1 114,00Pris